44,664
reputation
7
1

CT Zhu

 • 0254 Python Gold Badge, Sep 9 2015 at 3:06
 • 0036 pandas Gold Badge, Sep 11 2018 at 23:40
 • 0455 Python Silver Badge, May 02 2014 at 3:12
 • 0020 pandas Silver Badge, Nov 14 2015 at 3:05
 • 0048 numpy Silver Badge, Sept 01 2017 at 4:03
 • 0011 matplotlib Silver Badge, Jan 29 2016 at 3:09
 • 0023 scipy Badge, Aug 20 2014 at 3:11
 • 0028 pandas Badge, Apr 24 2014 at 3:11
 • 0032 matplotlib Badge, Apr 18 2014 at 3:21
 • 0096 dataframe Badge, Sep 28 2016 at 4:03
 • 0060 numpy Badge, Mar 14 2014 at 3:13
 • 1681 Python Badge, Nov 26 2013 at 3:09
 • 0085 plot Badge, Jul 19 2017 at 4:04
 • 0992 array Badge, Nov 25 2016 at 4:04
 • St. Louis, MO, United States
 • Member for 7 years, 11 months
 • 9 profile views
 • Last seen Sep 14 '18 at 1:39