1,374 reputation
4 2

mrjimoy_05

I am a Objective-C, Swift, Java, ABAP, VB.Net, Visual C#, PHP developer utilizing PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, MySQL, DB2, Oracle :)