1,422 reputation
6 2

Goblyn27

Despite my boyish good looks, I really am quite intelligent.