924 reputation
4 1

Kostiantyn Rybnikov

haskell/python programmer