640 reputation
3 1

kalyfe

Psycholinguist - Webdev - Thinker