652 reputation
3 2

kalyfe

Psycholinguist - Webdev - Thinker